Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Viisumin hakeminen Petroskoissa - Suomen edustustot Venäjällä : Viisumit ja oleskeluluvat : Petroskoi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Moskova
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Pietari


Suomen suurlähetystö, Moskova
Puh. +7 495 787 4174
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Puh. +7 812 331 76 00
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
По-русски | Suomi | Svenska | Moskova | Petroskoi | Pietari | Instagram |  |  |  | Petroskoi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumin hakeminen Petroskoissa

Viisumihakemukset jätetään ja passit noudetaan viisumikeskuksesta, os. Gogolin katu 6, 2. kerros, puh. + 7 (8142) 59-98-01 tai  +7 (8142) 33-08-30. http://visa.finland.eu/Russia/Petrozavodsk/finnish/index.html

Ajankohtaista


Kausityö 

Petroskoin-toimipiste pyytää viljelijöitä toimittamaan ennakkoselvitykset sähköpostitse osoitteeseen pet.visa@formin.fi viimeistään 31.3.2017. Vuoden 2017 kausityöohjeet löytyvät ulkoasiainministeriön sivulta  http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=164740&GUID={DC6674DC-67D9-4509-BF58-BC883C51088C}. Siellä on myös linkki Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton sivulle, josta löytyy työnantajan selvityslomake lähetystöille http://www.hedelmatmarjat.fi/index.php?action=view&id=296&module=resourcesmodule&src=%40random5881a3e5d1b2e

Käsittelyajat

Viisumia on haettava hyvissä ajoin, hakemus kannattaa jättää vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua matkaa, vaikka käsittelyaikataulumme olisi lyhyempi.

Mikäli hakemuksen käsittelyä tarvitsee kiirehtiä, on asiasta sovittava hakemusta jätettäessä. Tällöin hakemuksen tuojan tulee esittää kirjallinen perustelu kiirehtimiselle. Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen luovutuspäivää ei voi aikaistaa.

Aukioloajat ja puhelinpalvelu

Oleskelulupa-asiakkaita palvellaan arkisin klo 9.00 – 12.00. 
Puhelintiedustelut numeroilla (8142) 766208, (8142) 555 025 klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.15. Sähköposti: visa.pet@formin.fi.

 Kuka voi tuoda viisumihakemuksen?

 • viisumihakijat henkilökohtaisesti
 • perheenjäsenet lähiomaistensa (puoliso, isä, äiti, aikuiset lapset, isovanhemmat) hakemuksia, sukulaisuus on todistettava
 • viralliset instituutiot omien toimihenkilöittensä viisumihakemuksia, jos niitä tuova henkilö työskentelee ko. instituutiossa (todistettava työkirjalla)
 • yritykset omien työntekijöittensä viisumihakemuksia, jos niitä tuova henkilö työskentelee kyseissä yrityksessä (todistettava työkirjalla)

Tarvittavat asiakirjat

Viisumianomuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat on esitettävä alkuperäisinä hakemusta jätettäessä. Viisuminhakijalla on oltava itsellään valmiina kopiot asiakirjoista. Konsulaatti ei tee kopioita, eikä puutteellisia hakemuksia oteta vastaan.Huom. Konsulaatti ei palauta hakemuksen yhteydessä jätettyjä liitedokumentteja. Hakemuksen käsittelyä varten tulee olla seuraavat asiakirjat:

 • Viisumihakemuslomake, joka täytetään yhtenä kappaleena kirjoituskoneella, tietokoneella tai tekstaten käsin niin, että tiedot ovat helposti luettavissa. Hakijan on allekirjoitettava lomake henkilökohtaisesti. Viisumihakemuslomake löytyy tämän sivun oikeassa reunassa olevasta linkkilaatikosta. Pyydämme täyttämään viisumianomuksen latinalaisin aakkosin.
 • Yksi värillinen passivalokuva.
 • Hyväksytty, voimassaoleva matkustusasiakirja eli käytännössä passi. Passin tulee olla voimassa 3 kuukautta suunnitellun matkan päättymisen jälkeen.
 • Mikäli viisumia haetaan uuteen passiin ja mahdolliset aikaisemmat viisumit ovat vanhassa matkustusasiakirjassa, on myös vanha passi tuotava pääkonsulaattiin.
 • Matkustajavakuutus
 • Kopiot sisäpassin nimisivusta ja rekisteröintisivusta. Sisäpassi esitettävä hakemusta jätettäessä.
 • Asiakirjat, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset. Matkan tarkoitus voidaan osoittaa esimerkiksi kutsulla, joka ei kuitenkaan ole viisumin myöntämisen edellytys. Jos kutsuja tai vastaanottaja asuu Suomessa oleskeluluvalla, tulee hakemukseen liittää kopio hänen oleskeluluvastaan ja passinsa nimisivusta. Oleskelun tarkoitus voidaan osoittaa myös työnantajan kirjeellä tai matkatoimiston vahvistuksella.
 • Alaikäisen hakijan hakemukseen on liitettävä aina syntymätodistus, josta on otettava kopio jo etukäteen. Jos alaikäinen hakija matkustaa yksin, vaaditaan molempien huoltajien kirjallinen, notaarin vahvistama suostumus. Jos alaikäinen matkustaa yhden huoltajan kanssa, vaaditaan toisen huoltajan kirjallinen, notaarin vahvistama suostumus tai todistus yksinhuoltajuudesta. Annetun suostumuksen on oltava voimassa hakemuksen jättöpäivästä alkaen, ja sen on katettava koko aika, jolle viisumia haetaan.  Suostumuksesta tulee käydä ilmi lapsen saattaja tai matkustaako lapsi yksin. Suostumuksen on oikeutettava matkustamaan koko Schengen-alueella. Jos suostumuksen antaja asuu Suomessa tai EU-alueella, hyväksytään vapaamuotoinen, päivätty ja allekirjoitettu suostumus ilman notaarin vahvistusta. Suostumuksesta on käytävä ilmi edellä mainitut tiedot. Yli 12 kuukautta vanhempia suostumuksia ei hyväksytä. Huomaa, että jokaiselle vanhempansa passiin merkitylle lapselle on haettava omaa  viisumia erillisellä hakemuksella.
 • Kiinteistön- ja asunto-osakkeenomistajat : Ensimmäisellä kerralla hakijan on liitettävä hakemukseen asiakirjat, joilla voidaan todistaa Suomessa sijaitsevan talon, tontin tai asunnonomistajuus, esim. kauppa- tai vuokrakirja hankitusta kiinteistöstä tai osakkeesta. Tontin omistajan on esitettävä lainhuutotodistus (maanmittauslaitoksen myöntämä).

  Seuraavalla kerralla haettaessa todistukset omistajuudesta eivät saa olla yli kahta vuotta vanhempia. Osakehuoneiston omistajan on esitettävä isännöitsijäntodistus (isännöitsijän myöntämä, todistuksen liitteitä ei tarvita). Kiinteistön omistajan on esitettävä viimeisin päätös kiinteistöverotuksesta. Selvennysosaa ei tarvita (Verottajan vuosittain elokuussa omistajalle postittama päätös).

Virheellinen tai puutteellisesti täytetty hakemus voi johtaa viisumin epäämiseen. Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää lisäselvitystä, esimerkiksi kopio sisämaan passista, täsmennetty matkasuunnitelma, tai hakija voidaan kutsua haastatteluun.

Vaatimukset viisumihakemukseen liitettävälle valokuvalle

 • kuvan on oltava värikuva
 • kuvan koko 36 x 47 mm
 • kasvojen mittasuhteet 25-36 mm
 • kuva ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi
 • tausta yksivärinen, vaalea, mutta ei valkoinen, suositeltavin sävy harmaa
 • kuvan on vastattava hakijan nykyistä ulkonäköä
 • kuva tulee ottaa suoraan kasvojen edestä kasvoja peittäviä asusteita, aurinkolaseja tms. ei saa olla
 • kuvan retusointi on kielletty
 • Kuva on kiinnitettävä joko liimaamalla tai kaksipuolista teippiä käyttämällä hakemuslomakkeen kuva-alueelle siten, että henkilön kasvot ovat mahdollisimman keskellä kuva-aluetta.

Millainen matkustajavakuutus viisumia varten tarvitaan?

Jokaisella matkustajalla - myös lapsilla - tulee olla vakuutus. Poikkeuksena tästä ovat EU-kansalaisen puolisot ja heidän alaikäiset lapsensa, sekä diplomaatti -ja virkapassien haltijat, jotka matkustavat virallisissa tehtävissä. He eivät tarvitse vakuutusta.Vakuutuksen tulee pääsääntöisesti

 • kattaa koko sen ajanjakson, jolle viisumia haetaan ja kaikki aiotut oleskelupäivät
 • kattaa alueellisesti koko Schengen-alueen
 • voimassa  hakemuksen jättöpäivästä
 • siinä ei saa olla omavastuuosuutta
 • korvaussumman on oltava vähintään 30 000 euroa
 • kattaa äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmista aiheutuneet kustannukset ja avunannon paikan päällä ml. potilaan kotiinkuljetuksen sekä kuolemantapauksen sattuessa vainajan kotiuttamiskustannukset

Matkavakuutuskirjan tietojen tulee olla kirjoitettu koneella, käsinkirjoitettuja vakuutuskirjoja ei voida ottaa vastaan. Toistuvaisviisumin hakija voi esittää Schengen-sääntöjen mukaisen matkustajavakuutuksen, joka kattaa ensimmäisen suunnitellun matkan keston. Tämän lisäksi toistuvaisviisumin hakija sitoutuu hankkimaan matkustajavakuutuksen myös myöhempiä matkoja varten hyväksymällä aihetta koskevan viisumihakemuslomakkeen kohdan.Oleskelulupaa varten ei pääsääntöisesti tarvita matkustajavakuutusta.

Akkreditoidut matkatoimistot ja vakuutusyhtiöt

pdfPetroskoin-konsulaatissa akkreditoidut matkatoimistot (PDF)

pdfAkkreditoidut vakuutusyhtiöt (PDF)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.6.2017


© Suomen suurlähetystö, Moskova © Suomen pääkonsulaatti, Pietari
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot