Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä viisumeista - Suomen edustustot Venäjällä : Viisumit ja oleskeluluvat : Usein kysyttyä viisumeista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Moskova
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Pietari


Suomen suurlähetystö, Moskova
Puh. +7 495 787 4174
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Puh. +7 812 331 76 00
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
По-русски | Suomi | Svenska | Moskova | Petroskoi | Pietari | Instagram |  |  |  | Petroskoi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä viisumeista

 1. Jätin viisumihakemukseni edustuston viisumiosastolle. Voinko tarkistaa Internetistä, onko viisumini jo valmis?

Viisumiosastolle jätettyjen hakemusten valmistumista ei voi seurata Internetin kautta, vaan teidän on soitettava edustuston puhelinpalveluun. Soitettaessa teillä täytyy olla tiedossa hakemuksenne kuittinumero. Vain viisumikeskuksiin jätettyjen hakemusten valmistumista voi seurata Internetin kautta.

 2. Olemme kutsumassa yhteistyökumppaneidemme edustajia liikeneuvotteluihin. Tuleeko meidän lähettää alkuperäinen kutsu heille, vai riittääkö, että faksaamme sen teille?

Kutsu ei ole pakollinen, mutta se helpottaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli teette kutsun, neuvomme lähettämään sen sähköpostin liitteenä tai faksitse suoraan kutsuttaville, emme vaadi alkuperäistä. Jos meillä herää kysymyksiä hakemusta käsitellessä, otamme yhteyttä kutsujaan. Kutsua tai muitakaan hakemusliitteitä ei tarvitse lähettää siis toimittaa etukäteen, vaan hakemusten jättäjän on tuotava kaikki tarvittavat asiakirjat yhdellä kertaa.

3. Yrityksemme kutsuma henkilö kertoi, että hänen hakemansa viisumi on valmis vasta ensi viikolla. Neuvottelut Suomessa alkaisivat kuitenkin jo tämän viikon perjantaina. Kuulemma Suomesta tullut "virallinen" pyyntö on paras keino kiirehtiä hakemuksen käsittelyä.

Mikäli hakemuksen käsittelyä tarvitsee kiirehtiä, on hakemuksen jättäjän ilmoitettava hakemuksen kiireellisyydestä vastaanottovirkailijallemme. Kiirehtimisen perusteeksi riittää esim. suomalaisen yhteistyökumppanin kutsu tai oman työnantajan puoltokirje, josta ilmenee selvästi, minä päivänä hakijan on viimeistään päästävä matkaan. Hakemuksen jättämisen jälkeen käsittelyä ei voi kiirehtiä. Suosittelemme jättämään hakemuksen hyvissä ajoin.

4. Venäläiset yhteistyökumppanimme ovat lähdössä liikematkalle Saksaan neljäksi päiväksi. Schengen-alueelle he saapuvat Suomen kautta. Tuleeko tässä tapauksessa hakea viisumia Suomen vai Saksan konsulaatista?

Viisumia tulee hakea pääkohdemaan edustustosta. Tässä tapauksessa olisi siis käännyttävä Saksan edustuston puoleen. Hakemuksessa kannattaa mainita, että maahan saavutaan toisen Schengen-maan kautta, jotta seuraavia viisumeita hakiessa ei tulisi ongelmia. On tärkeää myös esittää rajaa ylitettäessä liput jatkolennolle, maarajalla esim. lauttalippu, kutsu tai varausvahvistus todisteeksi siitä, että yksikertaviisumin pääkohdemaa on sen myöntänyt valtio. Mikäli oleskelupäiviä Suomessa ja Saksassa kertyisi yhtä paljon, tulisi kertaviisumia hakea sen maan edustustosta, jonka alueella oleskellaan ensin. Sama koskee kiertomatkoja, mikäli varsinaista pääkohdemaata ei ole.

5. Onko totta, että Suomen edustustosta saadulla monikertaviisumilla voi matkustaa mihin Schengen-maahan tahansa, jos ensimmäinen matka tehdään Suomeen?

Schengen-sääntöjen mukaan viisumia on haettava matkojen pääkohdemaasta. Ensimmäisen matkan kohde ei ole niin ratkaiseva, kuin se, mihin maahan matkat pääasiallisesti suuntautuvat. Ei siis ole hyväksyttävää esim. avata viisumia Suomessa päivän ostosmatkalla ja käyttää loppuja päiviä lomailuun Kreikassa, vaikka lennot Kreikkaan kulkisivatkin Helsinki-Vantaan lentokentän kautta. Mikäli viisumia haettaessa ei vielä tiedetä, mikä on matkojen pääkohdemaa, on mahdollisista matkoista muihin Schengen-maihin ilmoitettava hakemuslomakkeessa. Asiasta kannattaa antaa tarkempi selvitys vaikkapa kutsussa, tai hakija voi itse selvittää asian kirjallisesti vastaanottovirkailijalle hakemuksen liitteessä.

6. Vanhempani asuvat Azerbaidzhanissa ja olen kutsunut heidät kylään. He tulevat Suomeen Moskovan kautta. Saavatko he viisuminsa kolmessa työpäivässä, koska asuvat yli 500 km:n päässä Moskovasta?

Asuinpaikan perusteella kiirehdittyyn käsittelyyn ovat oikeutettuja vain Venäjällä asuvat henkilöt. Käsittelyaika on tässä tapauksessa noin kaksi viikkoa. Azerbaidzhanissa asuvien tulee jättää hakemuksensa Bakussa sijaitsevaan Norjan suurlähetystöön, joka edustaa siellä Suomea viisumiasioissa. Ulkoministeriön verkkosivuilta voi tarkistaa, mihin muiden IVY-maiden asukkaat voivat jättää hakemuksensa.

7. Täytyykö kutsukirje vahvistuttaa maistraatissa? Onko yksityiskutsuun olemassa jokin virallinen kaava?

Kutsu ei ole pakollinen, mutta se helpottaa hakemuksen käsittelyä. Kutsu voi olla täysin vapaamuotoinen, sitä ei tarvitse vahvistuttaa maistraatissa tai muullakaan viranomaisella. Neuvomme lähettämään kutsun sähköpostin liitteenä tai faksitse suoraan kutsuttaville, emme vaadi alkuperäistä. Meille ei tarvitse lähettää kopiota kutsusta, vaan hakijan on tuotava se samaan aikaan muiden hakemuspapereiden kanssa. Kutsusta on käytävä ilmi kutsujan ja kutsuttavan henkilötiedot, kutsujan yhteystiedot, Suomessa oleskelun ajankohta (alustava tieto riittää), mikä on suhde kutsuttavaan (onko esim. tuttava vai sukulainen), mikä on vierailun tarkoitus ja kuka vastaa matkan aiheuttamista kuluista.

8. Vanhempani ovat tulossa kylään luokseni Suomeen. Saanko kutsua heidät itse (minulla on oleskelulupa), vai pitääkö suomalaisen mieheni tehdä kutsu? Onko totta, että lähisukulaisen viisumi on ilmainen?

Oleskeluluvalla Suomessa oleskeleva henkilö voi toimia kutsujana. Kun matkustetaan Suomessa asuvien lähisukulaisten luo, pitää hakemusta jätettäessä esittää todistus sukulaisuudesta (tässä tapauksessa syntymätodistuksenne) ja jos sukunimenne on muuttunut syntymätodistuksessa mainitusta, myös todistus tästä (esim. vihkitodistus). Tällöin viisumihakemuksesta ei peritä maksua. Jos kutsuja oleskelee Suomessa oleskeluluvalla, tulee hakemukseen liittää kopio hänen oleskeluluvastaan ja passin henkilötietosivusta. Tarkempia tietoja ilmaisviisumeista ja vaadittavista liitteistä löytyy  Ulkoasiainministeriön nettisivuilta viisumihelpotussopimuksista.

9. Kuka voi saada ilmaisen viisumin ja millä ehdoin?

Venäjän kansalainen voi saada ilmaisen viisumin, jos matkan tarkoitus on esim. tieteellinen yhteistyö, omiin opiskeluihin liittyvä opintomatka, ystävyyskaupunkien viralliseen vaihto-ohjelmaan osallistuminen tai Suomessa asuvan lähisukulaisen luona vierailu. Matkan tarkoituksesta ja mahdollisesta sukulaisuussuhteesta on esitettävä kirjallisia todisteita. Tarkempia tietoja ilmaisviisumeista ja vaadittavista liitteistä löytyy viisumihelpotussopimuksista ulkoministeriön verkkosivuilta. Suurimmassa osassa tapauksista hakemuksen käsittely on maksullinen, jos se tehdään kiirehdityllä menettelyllä, eli kolmen päivän sisällä jättöhetkestä.

10. Vaaditaanko viisumin saamiseksi suuret määrät rahaa tilillä tai käteisenä? Tuttavani on tulossa kylään ja pyytää lähettämään rahaa. Teiltä ei kuulemma anneta viisumia, jos ei ole esittää varoja Suomessa oleskeluun.

Hakemusta jättäessänne teiltä ei vaadita kirjallista selvitystä taloudellisesta tilanteestanne. Emme myöskään koskaan vaadi käteistä rahaa näytille. Tarvittaessa pyydämme lisäselvityksiä käsittelyn aikana. Tutustukaa Moskovan sekä Pietarin, Petroskoin ja Murmanskin viisuminhakuohjeisiin, niiltä käy tarkemmin ilmi kunkin edustuston hakukäytännöt.

Puhelimitse tai sähköpostitse esitettyihin kysymyksiin vastataan viisumineuvonnan puhelinpalveluaikoina seuraavasti:

Moskova:
- viisumikeskus ma-pe klo 8-19 puh. +7 (499) 703 4971 ja +7 (499) 704 5592, sähköposti: finlandvisarussia@vfshelpline.com
- suurlähetystön viisumiosasto ma-pe klo 10–12 puh. +7 (495) 787–41–78, sähköposti: visa.mos@formin.fi
Pietari:
- viisumikeskus ma-pe klo 8.00-17.00 puh. +7 (812) 309 28 89, +7 (812) 424 46 66
- pääkonsulaatin viisumiosasto ma–pe klo 9-12 puh. + 7 (812) 331 7603, sähköposti: visa.pie@formin.fi
Petroskoi:
- viisumikeskus ma-pe klo 8.00-19.00 puh. +7 (8142) 71 71 30, sähköposti: Finlandvisa.petrozav@vfshelpline.com
- toimipisteen viisumiosasto ma-pe klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.15 puh. + 7 (8142) 59 98 01 ja + 7 (8142) 33 08 30, sähköposti: visa.pet@formin.fi
Murmansk:
- viisumikeskus ma-pe klo 8.00-19.00 puh. +7 (8152) 557431, sähköposti: finlandvisa.murmansk@vfshelpline.com

Tulosta

Päivitetty 14.3.2018


© Suomen suurlähetystö, Moskova © Suomen pääkonsulaatti, Pietari
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot