Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Seminaari: Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat tekevät yhteistyötä vammaisten lasten hyvinvoinnin edistämisessä - Suomen edustustot Venäjällä : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Moskova
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Pietari


Suomen suurlähetystö, Moskova
Puh. +7 495 787 4174
Sähköposti: sanomat.mos@formin.fi

Suomen pääkonsulaatti, Pietari
Puh. +7 812 331 76 00
Sähköposti: sanomat.pie@formin.fi
По-русски | Suomi | Svenska | Moskova | Petroskoi | Pietari | Instagram |  |  |  | Petroskoi
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 2.11.2017 | Suomen suurlähetystö, Moskova

Seminaari: Suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat tekevät yhteistyötä vammaisten lasten hyvinvoinnin edistämisessä

Suomen suurlähetystössä Moskovassa pidettiin 30.10.2017 Suomen ja Venäjän asiantuntijatyöseminaari liittyen vammaisten lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin sekä lastensuojelun kysymyksiin. Seminaari oli suunnattu lapsiasioista vastaavien Suomen ja Venäjän valtiollisten toimielinten ja järjestöjen edustajille. Tämä oli jo toinen yhteinen seminaari lapsiin ja perheiden hyvinvointiin liittyvästä aiheesta. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan on tärkeää myös jatkossakin järjestää tällaisia seminaareja, koska ne antavat aina uusia näkökulmia ja kehittämisideoita työskentelyyn. 

Lapsiseminaari-2017-3

Suomen ja Venäjän asiantuntijat pohtivat yhteistyöseminaarissa vammaisten lasten ja heidän perheiden hyvinvoinnin tukemista ja palveluiden kehittämisestä. YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus asettavat perustan järjestelmän kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyön tavoitteena on avoimen ja aktiivisen vuorovaikutuksen myötä laajentaa tietoa vammaisten lasten hyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja Venäjällä. Tavoitteena on myös mahdollistaa maiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua tarjoamalla tilaisuuden verkostoitumiselle, kokemusten vaihdolle ja keskustelulle. Molemmat maat kehittävät parhaillaan vammaisiin lapsiin liittyvää lainsäädäntöään ja järjestelmäänsä. Suomi on voimaansaattanut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnaisen pöytäkirjan vuonna 2016. Venäjällä kyseinen YK:n vammaisyleissopimus on tullut voimaan vuonna 2012. Vaikka maiden järjestelmissä on paljon eroavaisuuksia sekä YK:n vammaisyleissopimus että lapsen oikeuksien yleissopimus luovat selkeän pohjan kehittämisyhteistyölle. 

Rakenteellisia muutoksia molemmissa maissa

Molemmissa maissa on meneillään isoja rakenteellisia muutoksia sekä lastensuojelussa että vammaislainsäädännössä. 

Vuoden lopussa Venäjällä on päätymässä lastensuojelureformi, jonka tavoitteena oli purkaa lastenkotijärjestelmä ja kehittää sijaisperhejärjestelmää ja perheiden tukipalveluita. Muutoksia on jo nähtävissä, sillä orpojen ja sosiaalisten orpojen määrä on tilastojen mukaan laskenut ja perhesijoitusten määrä kasvanut. Moskovan alueen varaopetusministerin Ljudmila Ovechkinan mukaan Venäjän lapsistrategian tavoitteena oli sijoittaa lähes 90 prosenttia kaikista orvoista perhehoitoon ja tämä vaati rakenteellisia muutoksia mm. avohuollon palveluverkoston rakentamisesta. 

Venäjän Duuman kansanedustaja Lidia Antonovan mukaan maalima on jatkuvassa muutoksessa ja lasten tilanteet ovat hyvin erilaisia ja monimutkaisia. Tämä edellyttää lainsäädännön soveltamista ja uusien palvelumuotojen kehittämistä. Myös lasten osallisuus on nostettu tärkeäksi aiheeksi. Ensi vuonna alkaa uusi lastenoikeuksiin liittyvä koulutusohjelma, johon osallistuvat sekä lapset että aikuiset. Ohjelman tavoitteena on nostaa tietoisuutta lastenoikeuksista Venäjällä. 

Lapsiseminaari-2017-2

Suomessa uudistetaan myös lapsi- ja perhepalveluita vastaamaan nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) lähtökohtana ovat lapsen oikeudet ja lapsen etu sekä lapsi- ja perhelähtöisemmät palvelut. LAPE-muutosohjelma vaikuttaa keskeisesti myös vammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaan ja hyvinvointiin yhteiskunnassa. Seminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön edustajan puheenvuoro vammaispalveluista sekä meneillään olevista uudistuksista vammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaan liittyen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n edustaja kertoi seminaarissa YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteista vammaisten lasten oikeuksien näkökulmasta. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa parhaillaan vammaislainsäädäntöä. Kyse on uudistuksesta, jonka lähtökohta on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Käynnissä on myös Itsemääräämisoikeuslainsäädäntöhanke. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus tällä hallituskaudella.

Esille nousivat myös vammaisten lasten opetukseen liittyvät kysymykset. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila nosti omassa puheenvuorossaan esille inkluusioperiaatetta ja vammaisten lasten oikeutta käydä lähikouluaan riittävällä tuella. Seminaarissa esiteltiin myös oppimis- ja ohjauskeskus VALTERin toiminta-ajatusta ja palveluita.  

Seminaarin järjestävät Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Moskovan-suurlähetystö sekä duuman opetus- ja tiedekomitean erityiskoulutusasioiden asiatuntijaneuvosto.

Seminaarissa ei käsitelty yksittäisiä lastensuojelutapauksia, vaan tavoitteena oli edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa maiden välillä.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Julia Kuokkanen
+358 9 3296 0227

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.11.2017


© Suomen suurlähetystö, Moskova © Suomen pääkonsulaatti, Pietari
 | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot